Tác phẩm: BÍCH ĐỊA KỲ PHONG [KTTM.0050]

Chủ sở hữu: Nguyễn Đình Dưỡng

20/03/2023 1791 lượt xem

Tên tác phẩm (Sửa)

BÍCH ĐỊA KỲ PHONG

Loại cây (Sửa)

Tác phẩm thuộc dòng Sanh Nam Điền

Dáng thế cây (Sửa)

Thế cây: Siêu Phong Hồi Đầu Dáng cây: Siêu

Nghệ nhân tạo tác (Sửa)

Đang cập nhật...

Đặc điểm cơ bản (Sửa)

  1. Kích thước: Cao …m từ mặt chậu x bóng dài …m x tàn rộng …m
  2. Kiểu bông tán: bông tản vân
  3. Số lượng bông:
  4. Cấu tạo: Cây trên đá
  5. Vanh (hoành) gốc cách bệ 20cm:
  6. Lối tạo tác:

Tuổi cây (Sửa)

Chưa xác định...

Chủ sở hữu (Sửa)

Nguyễn Đình Dưỡng

Mô tả chi tiết (Sửa)

Ngày đặt tên Tác phẩm: 19/03/2023 NGÀY PHÁT HÀNH KIM THƯ TRÁC MỘC: 20/03/2023. MÃ KTTM: 0050

Video liên quan

Chia sẻ:
Từ khóa :BonsaiCây cảnh
Danh mục: KIM THƯ TRÁC MỘC

Cùng danh mục cây