Tác phẩm: CHI CỔ VÂN GIAO [KTTM.0012]

Chủ sở hữu: Dương Văn Thời

13/01/2023 3202 lượt xem

Tên tác phẩm (Sửa)

CHI CỔ VÂN GIAO

Loại cây (Sửa)

Tác phẩm thuộc dòng Sanh Nam Điền

Dáng thế cây (Sửa)

Thế cây: Dáng cây:

Nghệ nhân tạo tác (Sửa)

Đặc điểm cơ bản (Sửa)

  1. Kích thước: Cao m từ mặt chậu x bóng dài m x tàn rộng
  2. Kiểu bông tán:
  3. Số lượng bông:
  4. Cấu tạo:
  5. Vanh (hoành) gốc cách bệ 20cm:
  6. Lối tạo tác:

Tuổi cây (Sửa)

Chưa xác định

Chủ sở hữu (Sửa)

Dương Văn Thời

Mô tả chi tiết (Sửa)

NGÀY PHÁT HÀNH KIM THƯ TRÁC MỘC: 10/01/2023

Video liên quan

Chia sẻ:
Từ khóa :BonsaiCây cảnh
Danh mục: KIM THƯ TRÁC MỘC

Cùng danh mục cây