Tác phẩm: DẤU ẤN THỜI GIAN [KTTM.0002]

Chủ sở hữu: Ông Nguyễn Đình Dưỡng

07/05/2021 2459 lượt xem

Tên tác phẩm (Sửa)

DẤU ẤN THỜI GIAN

Loại cây (Sửa)

Tác phẩm thuộc dòng Sanh Nam Điền

Dáng thế cây (Sửa)

Thế: Trực Dáng:

Nghệ nhân tạo tác (Sửa)

Từ năm …đến 2018 nghệ nhân: Từ 2018 đến nay Nghệ Nhân:

Đặc điểm cơ bản (Sửa)

  1. Kích thước: Cao …m x Bóng dài ….m x Tàn rộng ….m
  2. Bông tán: Tản vân cỡ trung
  3. Cấu tạo:

Tuổi cây (Sửa)

Chưa xác định...

Chủ sở hữu (Sửa)

Ông Nguyễn Đình Dưỡng

Mô tả chi tiết (Sửa)

Video liên quan

Chia sẻ:

Cùng danh mục cây