Tác phẩm: ĐỒNG MÔN ĐẠI CHÍ

Chủ sở hữu: Ông Nguyễn Huy Thành (Thành Quán Toan)

07/05/2021 1649 lượt xem

Tên tác phẩm (Sửa)

ĐỒNG MÔN ĐẠI CHÍ

Loại cây (Sửa)

Dáng thế cây (Sửa)

Nghệ nhân tạo tác (Sửa)

Đặc điểm cơ bản (Sửa)

Tuổi cây (Sửa)

Chủ sở hữu (Sửa)

Ông Nguyễn Huy Thành (Thành Quán Toan)

Mô tả chi tiết (Sửa)

Tên tác phẩm: Đồng Môn Đại Chí Ngày đặt tên: 12/07/2020 Luận giải tên tác phẩm: Chứng tích đặt tên tác phẩm: https://youtu.be/hSWO6UZtcg4

Video liên quan

Chia sẻ:

Cùng danh mục cây