Tác phẩm: LÃO MAI ĐẠI THỌ

Chủ sở hữu: NGUYỄN TRỌNG TRƯỜNG

29/04/2021 2371 lượt xem

Tên tác phẩm (Sửa)

LÃO MAI ĐẠI THỌ

Loại cây (Sửa)

Cây duối hay còn gọi là Hoàng Anh Mộc

Dáng thế cây (Sửa)

TRỰC

Nghệ nhân tạo tác (Sửa)

Đặc điểm cơ bản (Sửa)

Tuổi cây (Sửa)

Chủ sở hữu (Sửa)

NGUYỄN TRỌNG TRƯỜNG

Mô tả chi tiết (Sửa)

Video liên quan

Chia sẻ:

Cùng danh mục cây