Tác phẩm: LÃO NGHÊ HƯỚNG TỬ

Chủ sở hữu: Bùi Quang Vinh

07/05/2021 1648 lượt xem

Tên tác phẩm (Sửa)

LÃO NGHÊ HƯỚNG TỬ

Loại cây (Sửa)

Dáng thế cây (Sửa)

Nghệ nhân tạo tác (Sửa)

Đặc điểm cơ bản (Sửa)

Tuổi cây (Sửa)

Chủ sở hữu (Sửa)

Bùi Quang Vinh

Mô tả chi tiết (Sửa)

Video liên quan

Chia sẻ:

Cùng danh mục cây