Tác phẩm: MẪU NGHI THIÊN HẠ

Chủ sở hữu: Tư gia Thông Mơ

30/07/2021 1754 lượt xem

Tên tác phẩm (Sửa)

mẫu nghi thiên hạ

Loại cây (Sửa)

Dáng thế cây (Sửa)

Nghệ nhân tạo tác (Sửa)

Đặc điểm cơ bản (Sửa)

Tuổi cây (Sửa)

Chủ sở hữu (Sửa)

Tư gia Thông Mơ

Mô tả chi tiết (Sửa)

Video liên quan

Chia sẻ:

Cùng danh mục cây