Tác phẩm: NGUYỆT THỦY CHÂN MINH [KTTM.0016]

Chủ sở hữu: Nguyễn Văn Thuấn

13/01/2023 3088 lượt xem

Tên tác phẩm (Sửa)

NGUYỆT THỦY CHÂN MINH

Loại cây (Sửa)

Tác phẩm thuộc dòng cây Me

Dáng thế cây (Sửa)

Thế cây: Trực Dáng cây: Chưa xác định

Nghệ nhân tạo tác (Sửa)

Chưa xác định...

Đặc điểm cơ bản (Sửa)

  1. Kích thước: Cao từ mặt chậu 1800mm x bóng dài 2800m x tàn rộng 2200mm
  2. Kiểu bông tán: Tự nhiên
  3. Số lượng bông: 1
  4. Cấu tạo: Cây cốt chậu
  5. Vanh (hoành) gốc cách bệ 20cm: 1400mm
  6. Lối tạo tác: Hiện đại

Tuổi cây (Sửa)

Chưa xác định...

Chủ sở hữu (Sửa)

Nguyễn Văn Thuấn

Mô tả chi tiết (Sửa)

NGÀY PHÁT HÀNH KIM THƯ TRÁC MỘC: 10/01/2023. Mã KTTT: 0016

Video liên quan

Chia sẻ:
Từ khóa :BonsaiCây cảnh
Danh mục: KIM THƯ TRÁC MỘC

Cùng danh mục cây