Tác phẩm: NHẤT SƠN ĐẠI HÙNG [KTTM.0039]

Chủ sở hữu: LÊ HỒNG TUẤN

16/03/2023 3477 lượt xem

Tên tác phẩm (Sửa)

NHẤT SƠN ĐẠI HÙNG

Loại cây (Sửa)

Tác phẩm thuộc dòng Sanh Nam Điền

Dáng thế cây (Sửa)

Thế cây: Trực hoành Dáng cây:

Nghệ nhân tạo tác (Sửa)

Chưa xác định...

Đặc điểm cơ bản (Sửa)

  1. Kích thước: Cao m từ mặt chậu x bóng dài m x tàn rộng
  2. Kiểu bông tán:
  3. Số lượng bông:
  4. Cấu tạo:
  5. Vanh (hoành) gốc cách bệ 20cm:
  6. Lối tạo tác:

Tuổi cây (Sửa)

Chưa xác định...

Chủ sở hữu (Sửa)

LÊ HỒNG TUẤN

Mô tả chi tiết (Sửa)

NGÀY PHÁT HÀNH KIM THƯ TRÁC MỘC: 13/03/2023 . Mã số KTTM: 0039

Video liên quan

Chia sẻ:
Từ khóa :BonsaiCây cảnh
Danh mục: KIM THƯ TRÁC MỘC

Cùng danh mục cây