Tác phẩm: THIÊN LONG VŨ HỘI

Chủ sở hữu: Ông Phan Văn Toàn (Toàn Đô La)

07/05/2021 1799 lượt xem

Tên tác phẩm (Sửa)

THIÊN LONG VŨ HỘI

Loại cây (Sửa)

Cây thuộc họ Duối

Dáng thế cây (Sửa)

Thế: Trực Dáng: Thân long

Nghệ nhân tạo tác (Sửa)

Từ năm …đến ... nghệ nhân: Từ .... đến nay Nghệ Nhân:

Đặc điểm cơ bản (Sửa)

  1. Kích thước: Cao …m x Bóng dài ….m x Tàn rộng ….m
  2. Bông tán: Tản vân cỡ trung
  3. Cấu tạo:

Tuổi cây (Sửa)

Chưa xác định

Chủ sở hữu (Sửa)

Ông Phan Văn Toàn (Toàn Đô La)

Mô tả chi tiết (Sửa)

Video liên quan

Chia sẻ:

Cùng danh mục cây