Tác phẩm: THIÊN SONG CỔ MỘC

Chủ sở hữu: Tư gia Thông Mơ

07/05/2021 1735 lượt xem

Tên tác phẩm (Sửa)

Loại cây (Sửa)

Dáng thế cây (Sửa)

Nghệ nhân tạo tác (Sửa)

Đặc điểm cơ bản (Sửa)

Tuổi cây (Sửa)

Chủ sở hữu (Sửa)

Tư gia Thông Mơ

Mô tả chi tiết (Sửa)

Tên tác phẩm: Thiên Song Cổ Mộc Ngày đặt tên: 24/03/2021 Luận giải tên tác phẩm: Chứng tích đặt tên:

Video liên quan

Chia sẻ:

Cùng danh mục cây