Tác phẩm: THỦY HẠ VÂN SƠN

Chủ sở hữu: Nguyễn Vân

14/06/2021 1652 lượt xem

Tên tác phẩm (Sửa)

THỦY HẠ VÂN SƠN

Loại cây (Sửa)

Cây thuộc dòng Sanh Nam Điền

Dáng thế cây (Sửa)

Thế Huyền Dáng thác đổ

Nghệ nhân tạo tác (Sửa)

Chưa xác định...

Đặc điểm cơ bản (Sửa)

Chưa xác định

Tuổi cây (Sửa)

Chưa xác định

Chủ sở hữu (Sửa)

Nguyễn Vân

Mô tả chi tiết (Sửa)

Tên tác phẩm: THỦY HẠ VÂN SƠN Ngày đặt tên: 05/12/2020 Luận giải tên tác phẩm: Chứng tích đặt tên:

Video liên quan

Chia sẻ:

Cùng danh mục cây