Tác phẩm: TỌA SƠN QUAN LƯU THỦY

Chủ sở hữu:

07/05/2021 1632 lượt xem

Tên tác phẩm (Sửa)

Loại cây (Sửa)

Dáng thế cây (Sửa)

Nghệ nhân tạo tác (Sửa)

Đặc điểm cơ bản (Sửa)

Tuổi cây (Sửa)

Chủ sở hữu (Sửa)

Mô tả chi tiết (Sửa)

Video liên quan

Chia sẻ:

Cùng danh mục cây