Tác phẩm: TRƯỜNG KHANG THƯỢNG PHÚC

Chủ sở hữu: Tư gia Thông Mơ

07/05/2021 1719 lượt xem

Tên tác phẩm (Sửa)

TRƯỜNG KHANG THƯỢNG PHÚC

Loại cây (Sửa)

Dáng thế cây (Sửa)

Nghệ nhân tạo tác (Sửa)

Đặc điểm cơ bản (Sửa)

Tuổi cây (Sửa)

Chủ sở hữu (Sửa)

Tư gia Thông Mơ

Mô tả chi tiết (Sửa)

Tên tác phẩm: Trường Khang Thượng Phúc Ngày đặt tên: 24/03/2021 Luận giải tên tác phẩm: Chứng tích đặt tên tác phẩm: https://youtu.be/buVoqU-8CLg

Video liên quan

Chia sẻ:

Cùng danh mục cây