Tác phẩm: TRƯỜNG LƯU VÂN TỰ

Chủ sở hữu: NGUYỄN TRỌNG TRƯỜNG

13/02/2023 3390 lượt xem

Tên tác phẩm (Sửa)

TRƯỜNG LƯU VÂN TỰ

Loại cây (Sửa)

Tác phẩm thuộc dòng Sanh Nam Điền

Dáng thế cây (Sửa)

Thế cây: Trực Dáng cây: Làng

Nghệ nhân tạo tác (Sửa)

Chưa xác định...

Đặc điểm cơ bản (Sửa)

  1. Kích thước: Cao m từ mặt chậu x bóng dài m x tàn rộng
  2. Kiểu bông tán:
  3. Số lượng bông:
  4. Cấu tạo:
  5. Vanh (hoành) gốc cách bệ 20cm:
  6. Lối tạo tác:

Tuổi cây (Sửa)

Chưa xác định...

Chủ sở hữu (Sửa)

NGUYỄN TRỌNG TRƯỜNG

Mô tả chi tiết (Sửa)

NGÀY PHÁT HÀNH KIM THƯ TRÁC MỘC: 13/02/2023

Video liên quan

Chia sẻ:
Từ khóa :BonsaiCây cảnh
Danh mục: KIM THƯ TRÁC MỘC

Cùng danh mục cây