Tác phẩm LONG ĐỈNH TUNG SƠN

Chủ sở hữu: Hoàng Lịch Thiệp

28/12/2021 1578 lượt xem

Tên tác phẩm (Sửa)

LONG ĐỈNH TUNG SƠN

Loại cây (Sửa)

Tác phẩm thuộc dòng Sanh Nam Điền

Dáng thế cây (Sửa)

Thế cây: Tam thế (Trực - Siêu - Hoành) Dáng cây: Ngũ Lão Giáng Đình

Nghệ nhân tạo tác (Sửa)

Hoàng Lịch Thiệp

Đặc điểm cơ bản (Sửa)

Tuổi cây (Sửa)

Chưa xác định...

Chủ sở hữu (Sửa)

Hoàng Lịch Thiệp

Mô tả chi tiết (Sửa)

Lịch sử sở hữu: . Triển lãm và giải thưởng:  Giải nghĩa tên tác phẩm: LONG ĐỈNH TUNG SƠN
  1. Ý nghĩa tên tác phẩm:
  2. Chủ đề tác phẩm: .
  3. Hình tượng tác phẩm: .
Góc bình phẩm: 

Video liên quan

Chia sẻ:
Từ khóa :BonsaiCây cảnh
Danh mục: NHẬT KÝ TẠO TÁC

Cùng danh mục cây