Tác phẩm: VẠN NIÊN KỲ TỤ

Chủ sở hữu: Tư gia Thông Mơ

07/05/2021 1797 lượt xem

Tên tác phẩm (Sửa)

VẠN NIÊN KỲ TỤ

Loại cây (Sửa)

Sanh Nam Điền

Dáng thế cây (Sửa)

Nghệ nhân tạo tác (Sửa)

Đặc điểm cơ bản (Sửa)

Tuổi cây (Sửa)

Chủ sở hữu (Sửa)

Tư gia Thông Mơ

Mô tả chi tiết (Sửa)

Tên tác phẩm: Vạn Niên Kỳ Tụ Ngày đặt tên: 24/03/2021 Luận giải tên tác phẩm: Chứng tích đặt tên tác phẩm:

Video liên quan

Chia sẻ:

Cùng danh mục cây