Tác phẩm: TIÊN NỮ GIÁNG TRẦN

Chủ sở hữu: Tư gia Thông Mơ

07/05/2021 1918 lượt xem

Tên tác phẩm (Sửa)

TIÊN NỮ GIÁNG TRẦN

Loại cây (Sửa)

Dáng thế cây (Sửa)

Nghệ nhân tạo tác (Sửa)

Đặc điểm cơ bản (Sửa)

Tuổi cây (Sửa)

Chủ sở hữu (Sửa)

Tư gia Thông Mơ

Mô tả chi tiết (Sửa)

Tên tác phẩm: Tiên Nữ Giáng Trần Ngày đặt tên: 24/03/2021 Luận giải tên tác phẩm: Chứng tích đặt tên tác phẩm:

Video liên quan

Chia sẻ:

Cùng danh mục cây